Speciální funkce kamer Optronis

Ultraformat - více detailů

Funkce Ultraformat rozkládá každý obrazový pixel do několika sub-pixelů. Obrazová informace těchto subpixelů je generována speciálním postupem z původního pixelu a jeho okolních bodů. Prostorové rozlišení přitom zůstává zachováno.

Ultraspeed - větší rychlost

Funkce Ultraspeed zvyšuje rychlost snímání senzoru pomocí speciálního postupu. Prostorové rozlišení zůstává zachováno, ale klesá ostrost zachycených pohybů.

Ultrasensitivity - víc světla

Funce Ultrasensitivity vybavuje senzor vysokou světelnou citlivostí. Na rozdíl od méně citlivých kamer je ke snímání potřeba daleko méně světla.

Multisequence - větší flexibilita

Funkce Multisequence umožňuje símání několika sekvencí do paměti kamery. Paměť je přitom rozdělena na různé oblasti a z nich je možno po skončení snímání vybrat danou sekvenci k prohlížení nebo uložení.

Multisegment - více událostí

Funkce Multisegment umožňuje záznam jedné sekvence do paměti kamery. Tato sekvence je následně rozdělena do dílčích sekvencí, které lze jednotlivě naplnit obrazovými informacemi pomocí následných aktivací spouště. Hotová sekvence je poté k dispozici k náhledu nebo uložení.highspeed kamera